Nectar Taverna Restaurant at Faliraki Rhodes

Nectar Restaurant

Nectar Restaurant is located at Faliraki, Rhodes island.

Faliraki, Rhodes
Cuisine: Greek

Bridges Taverna Faliraki Rhodes

Bridges Taverna

Bridges Taverna is located at Faliraki, Rhodes island.

Faliraki, Rhodes
Cuisine: Greek